Mediecenter

Factsheets og brochurer

CGI- Brochure
Titel/Uddrag Download PDF Antal sider
Automated Customs Data as a Service - Logistics Trading System (LTS)

Implementeringen af EU’s nye toldkodeks, fra 1. maj 2016 og frem til 2021, skaber udfordringer og stiller nye krav til erhvervslivet. Praktisk håndtering af de nye regler betyder betragtelige investeringer i system- og procesændringer.

Vælg CGI og LTS Logistics Trading Services for at sikre dig og din virksomhed en gnidningsfri indførelse af det nye toldkodeks. Læs mere om dine muligheder i dette factsheet.

Læs mere
Automated Customs Data as a Service - Logistics Trading System (LTS) 2 / 399 KB
AXcelerate your production

Er din produktion gearet til forandring og omstilling?

Læs mere
AXcelerate your production 628 KB
AXtension – Én version for alle

Mængden af strukturerede, ustrukturerede, digitale og analoge informationer stiger hurtig. En myriade af alle slags forretningsmæssige oplysninger, hvad enten de er vigtige eller ikke vigtige, fortrolige eller offentlige, er tilgængelige i mange dokumentformater. Det kan være i form af tegninger, manualer, billeder, tilbud, Gantt-diagrammer, Office-dokumenter, notater, memoer, rapporter og emails.

Læs mere
AXtension – Én version for alle 2 / 252 KB
Basware InvoiceReady: Effektiv fakturahåndtering i det nye kreditorbogholderi

Koster det penge at betale regninger? Ja. Effektiviser din fakturahåndtering og opnå betydeligere besparelser. Få hjælp med CGI og Basware InvoiceReady.

Læs mere
Basware InvoiceReady: Effektiv fakturahåndtering i det nye kreditorbogholderi 74 KB
Bekæmp økonomisk kriminalitet med CGI Hotscan

CGI’s løsning, HotScan, skanner alle relevante betalinger og kundedata i realtid, sender notifikationer ved match mod watch lists og lever op til gældende regulativer. HotScan adskiller sig fra andre løsninger på markedet ved en markant reduktion af false positive alerts på op mod 50% procent.

Læs mere
Bekæmp økonomisk kriminalitet med CGI Hotscan 3 / bytes
BROKER - Et multifunktionelt banksystem

BROKER er et individuelt tilpasset standardsystem, der tager udgangspunkt i en specifik BROKER kundes softwareinstallation. BROKERs funktionalitet kan overordnet set opsummeres med ordene ”et banksystem”. BROKER tilbyder tilsvarende funktionalitet som dets konkurrenter fra SDC/BEC.

Læs mere
BROKER - Et multifunktionelt banksystem 77 KB
BROKER – Grow with the flow

How can your company secure efficiency and overview within clearing and settlement? CGI BROKER is an individually adapted standard system for customer handling and clearing and settlement of securities and other financial instruments. The system applies to banks and stockbrokers, and has been developed continuously in order to meet the requirements with respect to flexible and coherent solutions via a considerable extent of Straight Through Processing.

Læs mere
BROKER – Grow with the flow 171 KB
CGI's Microsoft kompetencer

I en verden hvor vi alle skal operere mere effektivt, levere produkter og ydelser med færre ressourcer samt reducere omkostninger og højne kundetilfredsheden, er det altafgørende at have pålidelige og betroede partnerskaber. For CGI er et partnerskab et langvarigt forhold, der bygger på tillid, respekt – og en god portion passion. CGI kan være en Microsoft Dynamics partner for dig

Læs mere
3 /
Consistent Data Distribution: Et stærkt grundlag for effektive beslutninger

Komplet, konsekvent og enkel datadistribution på tværs af juridiske enheder i Microsoft Dynamics AX danner fundamentet for korrekt rapportering og rigtige beslutninger.

Læs mere
Consistent Data Distribution: Et stærkt grundlag for effektive beslutninger 312 KB
Continia Collection Management – betalingsopkrævning

Nu kan du udføre alt omkring Direct Debit træk direkte - og uden på noget tidspunkt at skulle forlade Microsoft Dynamics NAV.

Læs mere
Continia Document Capture – fakturaindscanning

Som den eneste løsning på markedet tilbyder CGI automatisk registrering af dokumenter, OCR afløftning, et avanceret godkendelsesflow samt et fuldtekst søgbart digital arkiv – som foregår i Microsoft Dynamic NAV.

Læs mere
Continia e|faktura – elektronisk fakturering

Afsendelse og modtagelse af fakturaer i OIO UBL og OIO XML bliver med Continia e|faktura en integreret del af arbejdet inde i dit Microsoft Microsoft Dynamics NAV.

Læs mere
Continia Payment Management – betalingsstyring

Undgå at indtaste de samme betalingsoplysninger 2-3 gange, inden de er bogført, betalt og afstemt.

Læs mere
Cybersecurity: Penetration Testing Services

With the growing utilization of IoT (Internet of Things) devices and cloudification of services, it is particularly crucial that network devices comply with best practices regarding security controls, data transport and IT governance. CGI’s penetration testing services (sometimes referred to as “ethical hacking”) maximizes risk reduction, while minimizing any disruption to the business. We evaluate systems by subjecting them to external Internet attacks and/or by considering insider threats.

Læs mere
Cybersecurity: Penetration Testing Services 2 / 316 KB
Digital indsigt: Omsæt data til konkret handling

Virksomheder og organisationer opsamler hver dag store mængder information. Fx oplysninger om økonomi, medarbejdere og kunder. Men de mange data får først værdi, når de bliver omsat til konkret handling.

Læs mere
Digital indsigt: Omsæt data til konkret handling 2 MB
Easy Creator - Right the first time

Dagens markedsplads er under konstant forandring og det kræver nytænkning, nye designs og nye produkter for at kunne være med konkurrencemæssigt. Med Easy Creator – Configuration and Product Master Data Management – kan du realisere værdien af at skabe og vedligeholde dine egne produktlinjer.

Læs mere
Easy Creator - Right the first time 148 KB
Effektiv dokument scanning og datafangst

Er din virksomhed stadig afhængig af større mængder af papirdokumenter, der hindrer en effektiv digital sagsbehandling og kundeservice? Ønsker du at frigøre tid og ressourcer til mere værdiskabende aktiviteter? Med CGI Scanning Services kan din virksomhed blive mere digital og effektiv for færre omkostninger.

Læs mere
Effektiv dokument scanning og datafangst 231 KB
Effektiv fakturagodkendelse med ExFlow og services fra CGI

ExFlow og CGI giver din virksomhed mere effektiv fakturagodkendelse for alle typer af leverandørfakturer. Med ExFlow® AX får du maksimal udnyttelse af din Dynamics AX-investering gennem øget automatisering i din leverandørfakturaproces.

Læs mere
Effektiv fakturagodkendelse med ExFlow og services fra CGI 94 KB
Effektiv kundekommunikation og Output Management

Har du en omkostningseffektiv håndtering af din fakturerings-/afregningsfunktion? Og har du en fremtidssikret håndtering af din kundekommunikation? Er dine portoomkostninger for høje - og udnytter du de digitale kanaler, som din kunde foretrækker i
dag og i fremtiden?

Læs mere
Effektiv kundekommunikation og Output Management 80 KB
Enterprise Integration Services

Hurtige og pålidelige integrationer til dine leverandører, partnere og kunder er vejen til stærkere relationer og effektiv samhandel.

Læs mere
Enterprise Integration Services 156 KB
Er du sikker på, at du er sikker?

Vi er specialister i at rådgive og vurdere din virksomheds sikkerhedssituation - beskytte din forretning - og sikre stabil og sikker drift ved hjælp af omfattende overvågning 24/7. DownlKlik her for at læse mere og downloade vores factsheet.

Læs mere
Explore The Powers Of Iot And Analytics

Find out how IoT, Big Data and Advanced Analytics can unleash new potential in your business processes and products. CGI’s unique IoT Explorer concept gets you started fast

Læs mere
Explore The Powers Of Iot And Analytics 4 / 956 KB
Fleksibel og skalerbar Single Sign-On løsning

CGI tilbyder en unik skræddersyet SSO-løsning, som både er harmonisk og enkel i sin opbygning. Løsningen er sammensat af standardkomponenter. Derfor er den fleksibel og skalerbar – og kan nemt integreres med den eksisterende infrastruktur.

Læs mere
Fleksibel og skalerbar Single Sign-On løsning 98 KB
FlexProperty® – Alt til ejendomsadministration

FlexProperty® er et tillægsmodul til Microsoft Dynamics AX til at imødekomme krav og behov i dagens internationale ejendomsadministrationsselskab. FlexProperty® kan anvendes af ejendomsadministratorer såvel som ejere af ejendomme og lejemål.

Læs mere
FlexProperty® – Alt til ejendomsadministration 172 KB
Global Invoice Exchange - Strømlinet samhandel med dine globale partnere

Global Invoice Exchange er en komplet service til at sende og modtage elektroniske fakturaer uafhængigt af fakturastandarder og kundespecifikke formater.

Læs mere
Global Invoice Exchange - Strømlinet samhandel med dine globale partnere 2 / 191 KB
Global Invoice Scanning

Findes der er en enkel og effektiv måde at håndtere virksomhedens fakturaer på? Ja, det gør der - og fordelene er mere end øget effektivitet og simplificering af håndteringsprocessen. Med Global Invoice Scanning kan din virksomhed blive mere effektiv for færre omkostninger.

Læs mere
Global Invoice Scanning 216 KB
HR-services til nye tider

Vi mener, at fremtidens HR-it skal leveres som en service, hvor fokus på effektivitet og fleksibilitet er i højsædet. It-løsninger til HR tilbydes i en aftale for, hvor HR-afdelingerne tegner services pr. antal medarbejdere.

Læs mere
Indgangs- og proceskontrol - kvalitetsstyring

Integrer styring og dokumentation af indgangs- og proceskontrol i Microsoft Dynamics NAV og lad ERP-systemet i integration med kvalitetssystemet håndterer advisering af kontrol, beskrivelse af kontrollen og arkivering af dokumentation.

Læs mere
Indgangs- og proceskontrol - kvalitetsstyring 2 / 194 KB
Information Logistics

Information Logistics. Sådan benævner vi den række af services, som kan gøre en effektiv forskel i din virksomheds hverdag. Vi kan i dag tage imod information uanset medie eller format. Vi bearbejder, overvåger og arkiverer information for efterfølgende at transportere og præsentere den via flere kanaler.

Læs mere
Information Logistics 2 / 157 KB
Integration af finansielle produkter

Viden og erfaring er central, når der skal integreres systemer. Sandsynligheden for succes kan ofte øges ved at tilføre den rigtige viden til både beslutningstagerne og de, som skal realisere beslutningerne.

Læs mere
Integration af finansielle produkter 73 KB
INVision - Backoffice administrationssystem til investeringsforeninger

Omverdenen stiller stadig større krav til de finansielle institutioner og selskaber. Mængden af informationer stiger. De finansielle kunder ønsker flere oplysninger. De nationale og internationale myndigheder har øgede krav til rapportering og gennemsigtighed i markedet, fx gennem MiFID direktivet. Tilsvarende har ledelsen internt fokus på at reducere de administrative omkostninger samtidig med, at man ønsker et opdateret overblik over selskabets nøgletal. Med et komplet investeringsforeningssystem kan du imødekomme de eksterne og interne udfordringer. Vores løsning til dette hedder INVision.

Læs mere
INVision - Backoffice administrationssystem til investeringsforeninger 230 KB
IRS (Implantatregistreringssystem)

Det er lovpligtigt at registrere alle implantater i Sundhedsdatastyrelsens (SDS) nationale implantatregister. I praksis skal det ske via stregkodescanning. Ved hjælp af CGI’s IRS-løsning kan man gøre dette meget enklere, spare en masse tid og samtidig nedbringe risikoen for fejl.

Læs mere
IRS (Implantatregistreringssystem) 121 KB
IT Outsourcing Services

Med CGI's it-outsourcing model står vi for driften af din virksomheds it samtidig med, at du har fuld kontrol over dine strategiske it-funktioner. Dermed kan du fokusere på, at tilpasse dine it-strategier til virksomhedens forretningsmæssige målsætninger.

Læs mere
IT Outsourcing Services 2 / 73 KB
It-outsourcing services

Ikke bare store, men også små og mellemstore virksomheder, vælger i stigende grad at outsource virksomhedens it-drift med henblik på at holde omkostningerne nede og opnå større skalerbarhed.

Læs mere
It-outsourcing services 73 KB
JetReport - Business Intelligence (BI)

JetReport er et Business Intelligence-program, som udvider den i forvejen avancerede forbindelse mellem Microsoft Dynamics NAV og Microsoft Excel.

Læs mere
Kompetencedatabasen - en rejse ind i fremtiden for eksamensbeviser

Tag med på Julies rejse fra ungdomsuddannelsen over en videregående uddannelse til et aktivt erhvervsliv. Vi giver vores bud på, hvordan en struktureret brug af it og et datagrundlag, som i mange tilfælde allerede findes, kan være til gavn for borgere, uddannelsesinstitutionerne og virksomhederne.

Læs mere
Kvalitet i ungevejledningen med fleksibel it

Ungevejlederen har behov for et effektivt værktøj, der understøtter den daglige vejlederindsats. CGI’s EUV (Elektronisk Ungevejledning) giver præcis og hurtig beslutningsstøtte, der gør det muligt for ungevejlederen i Ungdommens Uddannelsesvejledning at vejlede den unge optimalt.

Læs mere
Kvalitet i ungevejledningen med fleksibel it 145 KB
LESSOR

LESSOR – En integreret løsning til Microsoft Dynamics NAV, der kan indeholde både løn, HR og tidsopsamling. En løsning, der bevarer
værdien i din virksomhed.

Læs mere
MECOMS™ - Totalløsning til ERP, CRM og Afregning

Hvad siger du til at få én løsning til alt? Én løsning, som tager hånd om alt fra fjernaflæsning til afregning.

Læs mere
MECOMS™ - Totalløsning til ERP, CRM og Afregning 8 / 1 MB
Microsoft BizTalk Server – Er værdikæden sprunget af

Med Microsoft BizTalk Server understøtter du ønsket om at skabe integrerede og automatiserede forretningsprocesser på tværs af de opgaveorienterede it-løsninger, som anvendes i organisationen. BizTalk Server er designet til at løse både den interne integration af virksomhedens egne systemer og samspillet mellem organisationen og dens samhandelsog samarbejdspartnere.

Læs mere
Microsoft BizTalk Server – Er værdikæden sprunget af 219 KB
Microsoft BizTalk Server – Værdifuld kommunikation

Kommunikation mellem virksomhed og samarbejdspartnere er, og har altid været, en væsentlig parameter for at kunne imødekomme krav og forventninger.

Læs mere
Microsoft BizTalk Server – Værdifuld kommunikation 161 KB
Microsoft Dynamics CRM til forsyning

Mange energi- og forsyningsvirksomheder har fået flere varer på hylderne og dermed et stort behov for bedre videndeling og overblik. Jo mere viden man har om sine kunder, jo bedre service er man i stand til at yde på tværs af forretningsområder. Læs mere om en dynamisk CRM-løsning tilpasset forsyning.

Læs mere
Microsoft Dynamics CRM til forsyning 2 / 83 KB
Nem og enkel webshop til hjemmepatienter

Hvad enten det er plaster eller en insulinpumpe, som hjemmepatienten har brug for, er det meget enkelt at bestille online. Med CGI’s ILS@HOME fungerer det stort set som, når man bestiller en hvilken som helst anden varetype på Internettet.

Læs mere
Nem og enkel webshop til hjemmepatienter 2 / 190 KB
Next generation Enterprise Asset Management

CGI offer solutions to support our clients’ Enterprise Asset Management (EAM) programs, to align their business processes with industry good practice standards, to improve the management of their physical and nontangible assets, and to make the most of their software product investments.

Læs mere
Next generation Enterprise Asset Management 410 KB
NxM EDI og InterCompany

NxM EDI er redskabet til fuld udnyttelse af potentialet i Microsoft Dynamics NAV. Fordelen er let elektronisk udveksling af data mellem økonomisystemer.

Læs mere
Opgaveplan

Det er ferietid, og hvem husker at køre lagerreguleringen? Er der nogen, som har husket at fakturere de godkendte bilag? Blev dimensionsanalyserne opdateret, eller kigger vi på gamle tal? Er varedisponeringen beregnet, så vi har det rette grundlag at bestille efter? Og hvem kører de tunge opgaver udenfor almindelig arbejdstid?

Læs mere
Opgaveplan 2 / 198 KB
Opgør undervisningen – og få mere ud af den

Som it-leverandør til uddannelsessektoren ved vi, at nye krav om dokumentation kan vække bekymring. Og med god grund. Alt for ofte bliver indsamling af data til et tungt arbejde med for lidt værdi. Der er flere udfordringer forbundet med at indsamle undervisningsdata, og der er mange veje at gå. Men vi ved også, at data kan være guld værd. Derfor vil vi gerne give vores bud på, hvordan kvalitetsdata om undervisning kan sikre indsigt i institutionerne og overblik i sektoren.

Læs mere
Opgør undervisningen – og få mere ud af den 633 KB
Patologisystem - fra rekvirering til svarafgivelse

CGI’s Patologisystem understøtter hele produktions-forløbet gennem laboratoriet fra rekvirering til svar-afgivelse.

Læs mere
Patologisystem - fra rekvirering til svarafgivelse 234 KB
PROCOS – An Open Process Control System

The new PROCOS from CGI has been developed to meet the tough requirements for integrated process and production control systems by the industrial sector. PROCOS is postured today as a complete system founded on more than 25 years of experience in systems integration for high reliability applications, software development and in-depth knowledge of industrial process control.

Læs mere
PROCOS – An Open Process Control System 328 KB
Purchase-to-pay - Effektivisér dine forretningskritiske processer

Er du klar over, at mange af de forretningskritiske processer i din organisation kan automatiseres? Vi tilbyder en bred vifte af effektive produkter og serviceydelser inden for Purchase-to-Pay (P2P). Dette område tiltrækker stadig stigende opmærksomhed efterhånden som automatiserede processer erstatter manuelt arbejde.

Læs mere
Purchase-to-pay - Effektivisér dine forretningskritiske processer 2 / 72 KB
Service Management

Forestil dig at dine kunder er mere end tilfredse. Tilfredse kunder er nemlig loyale kunder. Og det kan du med den rigtige løsning være med til at sikre.

Læs mere
Service Management 174 KB
Sikker i en digital verden

Digitaliseringen bringer et væld af muligheder med sig, men også udfordringer – for hvordan går vi digitalt uden at kompromittere sikkerheden?

Læs mere
Styr på medlemsadministration

Få effektivt og fleksibelt medlemssystem designet til organisationer med mange medlemmer med behov for styring af større datamængder samt optimering af de tilknyttede processer.

Læs mere
Styr på medlemsadministration 4 / 1 MB
Styr socialområdets økonomi præcist med AS2007

Ultimativt handler det om den enkelte borger. Hvilke ydelser modtager han eller hun? Hvad koster de? Hjælper de? Den viden gør det muligt at styre økonomien. Den viden gør det muligt at holde budgettet. Den viden gør det muligt at hjælpe borgeren bedst muligt inden for de økonomiske rammer.

Læs mere
Styr socialområdets økonomi præcist med AS2007 2 / 82 KB
TrakSYS™ - Operations and Performance Management

TrakSYS™ is a leading real-time operations and performance management solution widely used by global manufacturing companies to measurably improve asset utilization and productivity.

Læs mere
TrakSYS™ - Operations and Performance Management 2 / 151 KB
TWIN - Optimizing Treasury and Asset Management

CGI’s TWIN is a market leading system designed to optimize the end-to-end Treasury and Asset Management life cycle for organizations operating in a global, multi-site, multi-currency, multi-user and multiinstrument environment.

Læs mere
TWIN - Optimizing Treasury and Asset Management 258 KB
Udvidet Service Styring

Baseret på vores mange års erfaring med implementering af Service Management til Microsoft Dynamics NAV har vi hos CGI udviklet en pakke af ekstra funktionalitet, som lige giver de ekstra funktioner, som du ofte mangler i dagligdagen.

Læs mere
VIRO - Visuelt Ressource Overblik

Fremtidens social- og sundhedspersonale koordinerer nemt og effektivt via ny, brugervenlig teknologi i form af interaktive tavler

Læs mere
VIRO - Visuelt Ressource Overblik 2 / 288 KB