Sundheds-it

Sundhed for livet

Sundhedssektoren står over for en række udfordringer. Presset på sundhedsydelserne øges. Vi lever længere og har flere kroniske sygdomme. Samtidig stiller vi som borgere højere krav til kvalitet i behandlingen.

Vi vil sætte den enkelte borger i stand til at tage ansvar for egen sundhed. Det vil vi gøre ved at understøtte både optimal behandling og sundhedsfremme for den enkelte. Det gør vi med it. It på tværs af siloer og it, der skaber sammenhæng for den enkelte - borger som sundhedsprofessionelle - uanset hvor i sundhedssfæren, han eller hun befinder sig.

CGI har i dag 100 dedikerede sundheds-it medarbejdere, hvoraf 20 % har en sundhedsfaglig baggrund som bl.a. laborant, bioanalytiker, læge, lægesekretær eller sygeplejeske. Vi er leverandør af sundheds-it til alle sygehuse i alle landets regioner, ligesom vi har leveret løsninger til Færøerne og Grønland.

Vores forudsætninger:

 • Danmarks største EPJ-installation i Region Syddanmark, baseret på standardsystemet COSMIC
 • Landspatientregisteret til Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut
 • Landsdækkende udbredelse af CGI's laboratorieløsning til patologi
 • Dansk patologidatabank (”Patobank”)
 • CGIs biobankløsning bruges bl.a. af Dansk Cancer Biobank og  Dansk Reuma Biobank
 • CGIs laboratorieløsning Logos Genetik bruges af Klinisk Genetisk Afdeling, Region Hovedstaden
 • To ud af fem regioner samt Grønland og Færøerne bruger CGI's laboratorieløsning (BCC LIMS) til klinisk biokemi
 • CGI CommunityCare360 HealthCenter understøtter tværsektionelle patientforløb. Vi har projekter i Danmark, Holland, Storbritannien, Canada m. fl.
 • Løsninger med fokus på EPJ, PAS, booking samt integration med andre systemer, vedligehold og drift 
 • Stort kendskab til de lokale forhold i sundhedssektoren – herunder aktuelle emner som øget patientfokus, bedre involvering af borgeren, effektive arbejdsgange, integration, sikkerhed, forskning mv.
 • Solide sundhedsfaglige kompetencer, stærke it-kompetencer og en levende interesse for vores kunders dagligdag.

Lyder det interessant?

Få mere information hos:

Marketing
E:marketing.dk@cgi.com
M: +45 44 78 40 00