Patologi og biobank

Patologisystem - fra rekvirering til svarafgivelse

CGI’s patologisystem understøtter hele produktionsforløbet gennem laboratoriet fra rekvirering til svarafgivelse. Via statuspunkter er der altid styr på, hvor langt prøverne er kommet i laboratorieprocessen, og dokumentation for, hvilke personer der har haft med dem at gøre. Ved anvendelse af stregkoder på prøver, blokke og glas sikres og forenkles registreringerne.

Systemet kommunikerer med patologidatabanken – i daglige tale Patobank.

Patobank indeholder besvarelserne på stort set samtlige patologiprøver, der er foretaget igennem årene i Danmark. Så længe en rekvisition er uafsluttet, vil det lokale patologisystem opbevare oplysningerne omkring patientens øvrige rekvisitioner, der findes i Patobank. Derved kan tidligere besvarelser hurtigt overskues og derved "indgå" i den aktuelle diagnostisering. CGI’s patologisystem anvendes i dag på samtlige patologiske afdelinger i Danmark.

Læs mere i dette fact sheet (PDF)

Biobank - fra indsamling til forskning

CGI’s biobanksystem kan konfigureres og tilpasses, så det understøtter hele forløbet fra indsamling af prøver til opbevaring, udlån og transport af prøver, fx blod, væv, urin, knoglemarv, RNA og DNA. Fra indsamling til forskning.

Biobanksystemet er ideelt til både små og mellemstore biobanker samt nationale forskningsbiobanker, der sigter mod centralisering af data, men ikke nødvendigvis af de fysiske prøver. Uanset typen og omfanget af din biobank vil du få maksimalt udbytte af din investering, og biobanksystemet vil altid kunne bidrage til at øge udviklingen og kvaliteten af din forskning.

Læs mere i dette fact sheet (PDF)

Lyder dette interessant?

Få mere information hos:

Marianne Arentoft 
T: 21 71 72 58
E: marianne.arentoft@cgi.com