Kvalitetsdata

Gode uddannelsesdata er med til at sikre kvaliteten i sektoren

Uddannelsessektoren har en lang tradition for at indsamle og opbevare data om uddannelse, økonomi, personale, forskning m.m. Det har skabt store forventninger til uddannelsesområdets evne til at afrapportere, forudsige og svare skarpt og kvalificeret på spørgsmål om alt fra drift til fremtiden for uddannelsessektoren. Og med god grund. Som samfund investerer vi store summer og meget energi i uddannelse, og derfor skal der kunne svares kvalificeret på gode spørgsmål.

Vi vækker uddannelsesdata til live

Hos CGI arbejder vi med at bringe uddannelsesdata til live i de sammenhænge, hvor brug og genbrug af data kan give uvurderlig værdi for sektoren. Der er et uudnyttet potentiale i at kende egen og andres akkumulerede viden – ikke bare for uddannelsessektoren, men også for de sektorer, den støder op til og rækker ind i. Genbrug af eksisterende, store datamængder er vejen til indsigt, der fører til handling på et kvalificeret grundlag.

Intelligent genbrug af uddannelsesdata

Alt for ofte bliver der opfundet nye måder at opbevare og registrere uddannelsesdata på. Det øger kompleksiteten i stedet for at bringe data i spil. Vi har respekt for de mange værdifulde datasæt, der dagligt vedligeholdes og udbygges i sektoren. Derfor har vi et stort ønske om at hjælpe sektoren til at gå fra passiv opbevaring til aktiv brug af uddannelsesdata.

Lyder det interessant?

Tag en dialog med os, kontakt

Niels Bollesen
T: +45 21 71 72 50
M: niels.bollesen@cgi.com