HR

HR er arbejdsglæde, økonomi og optimal ressourceunderstøttelse

HR handler om at sætte mennesket i centrum. De menneskelige ressourcer er afgørende for enhver virksomhed og i særdeleshed for uddannelsesinstitutionerne. Der ligger et stort potentiale i at øge it-understøttelse af HR-processerne. Så kan dem, det hele handler om – menneskene – få mere tid og bedre mulighed for at yde deres fagligt bedste.

Lad os hjælpe med HR

I uddannelsessektoren har mange medarbejdere flere forskellige kasketter på i løbet af en dag. Forskeren er både projektleder, underviser og personaleleder. Den ph.d.-studerende er på samme tid forsker, medarbejder og studerende. HR skal hjælpe disse medarbejdere til at kunne udfylde deres mange roller bedst muligt. En HR-løsning skal give medarbejderen følelsen af at blive hjulpet og forstået.

Vi understøtter alle dele af HR-processerne gennem vores arbejde som HR-konsulenter. Vi løser konkrete it-opgaver, bidrager til strategiske overvejelser og tilpasser processer og værktøjer til optimering af HR. Vores arbejde skaber en bedre udnyttelse af de menneskelige kompetencer og kvalifikationer, der findes på uddannelsesinstitutionerne.

Få en nemmere hverdag med effektive HR-løsninger

Vi mener, at alt personale skal opleve effektive HR-løsninger, der letter hverdagen. Det kræver en korrekt, kvalificeret og fremadrettet service, hvor medarbejderen bliver hørt. Bl.a. derfor arbejder vi med brugerinddragelse, hvor medarbejderen deltager i større beslutningsprocesser.

Lyder det interessant?

Tag en dialog med os, kontakt

Niels Bollesen
T: +45 21 71 72 50
M: niels.bollesen@cgi.com