Uddannelse

Uddannelses-it skal sikre uundværlig uddannelse

Der er høje forventninger til uddannelsessektoren i fremtiden. Det stiller høje krav til fremtidens uddannelses-it. Uddannelsesinstitutionerne skal efterkomme ønsket om kvalitetsuddannelse til mange. Det lægger pres på administrationen, men også på mulighederne for at kunne sammenligne, udvikle og dele erfaringer på tværs af institutionerne. Uddannelses-it skal skabe den nødvendige indsigt og sammenhæng i sektoren.

Fleksibel uddannelses-it til mobile studerende

Uddannelsesinstitutionerne er ikke statiske, og derfor bør deres it-systemer heller ikke være det. Vi arbejder for at skabe mobile it-løsninger for uddannelsessektorens brugere. Uddannelses-it skal blandt andet understøtte de studerendes behov for viden, udvikling og i sidste ende jobmuligheder – fx gennem en samlet kompetencedatabase. Målet er, at it skal lette hverdagen for studerende, undervisere, medarbejdere og forskere.

Sammenhængende sektor med uddannelses-it

Vi dygtiggør os inden for alle områder, der skaber sammenhæng i sektoren gennem stærk uddannelses-it: HR, økonomi, kvalitetsdata og naturligvis uddannelse. I menuen til venstre an du læse mere om vores arbejde med hvert enkelt område.

Lyder det interessant?

Tag en dialog med os, kontakt

Niels Bollesen
T: +45 21 71 72 50
M: niels.bollesen@cgi.com