Statsadministration

Sammenhængende it i statsadministrationen

Ny lovgivning. Krav fra EU. Ønske om sammenhæng i statens it-strategier. Det gælder om at være opmærksom, når man manøvrerer i det offentlige it-landskab. Et stigende pres på budgetterne, øget effektivitet og reducerede omkostninger gør ikke udfordringen mindre.

Hos CGI arbejder vi for en optimal understøttelse af statsadministrationen med it. Vi kalder det digitalisering i praksis. Det handler om at sikre klare fordele i hverdagen og skabe sammenhængende it i statsadministrationen.

Konkrete udfordringer løst med it

Rigspolitiet havde et konkret behov, der kaldte på en digital løsning. CGI udviklede et it-system, der hjælper betjentene på landevejen med effektivt at kontrollere overholdelse af køre- og hviletidsreglerne. Den digitale vej var også midlet til målbare resultater, da SKAT ønskede kontrol med indførelse af farlige varer til EU.

Hos CGI kombinerer vi kort sagt viden om et af statens områder med viden om digitale løsningsmuligheder. Eksempelvis når borgere og virksomheder indberetter digitalt.

Styr på statens it

Vi rådgiver statslige myndigheder om digitale muligheder. Vi påtager os gerne store, samlede systemudviklingsprojekter med kompleks regelfortolkning, der omsættes til en sammenhængende it-løsning. Endelig driftsafvikler vi løsningen, baseret på erfaringer og metoder opbygget gennem mere end 37 år.

Vi overtager gerne det samlede ansvar for optimering, videreudvikling, vedligeholdelse og driftsafvikling af en eksisterende portefølje af sammenhængende it-løsninger. Så kan vores offentlige kunder koncentrere sig om kerneydelsen: Servicering af borgeren.

Lyder det interessant?

Kontakt os og lad os få en dialog om, hvordan vi skaber it til statsadministrationen:

Torben Iversen
M: 21 71 72 43
E: torben.iversen@cgi.com