Offentlig

Offentlig it skal sætte borgeren i centrum

Den offentlige sektor er under offentligt opsyn. Borgerens forventninger er heldigvis høje til den offentlige administration. Offentlige tjenesteydelser skal leveres ansvarsfuldt, effektivt og gennemsigtigt, og her har digitalisering potentialet til at ændre måden, vi arbejder og agerer på.

Borgerens handlefrihed er kernen i en effektiv offentlig sektor. Ny teknologi gør det muligt at samle og stille oplysninger til rådighed for borgeren. Digitalisering og åbenhed omkring offentlig it giver borgeren større indsigt og flere handlemuligheder i alle aspekter af livet.

Sammenhæng i hverdagen med offentlig it

Offentlig it skal afbureaukratisere og demokratisere forholdet mellem borger og myndighed. Det handler om at sikre sammenhæng i borgerens hverdag gennem fx selvbetjening og borgernære velfærdsteknologier.

Hos CGI brænder vi for at skabe løsninger, der forbedrer kommunikationen mellem borger og myndighed. Vi arbejder med digitalisering på både statsligt, regionalt og kommunalt niveau. Vores arbejder spænder fra it-understøttelse af lovgivningsarbejdet til borgernære it-services i region og kommune.

CGI – en erfaren medspiller i den offentlige sektor

I over 37 år har vi hjulpet med at modernisere den offentlige administration. Offentlig it har gennem årene forbedret borgerserviceren på et økonomisk ansvarligt grundlag. Behovet for effektivisering og den stigende efterspørgsel efter nem og sikker adgang til information og tjenester bliver imødekommet med offentlig it.

Vi er 300 dedikerede medarbejdere i Danmark, der arbejder med den offentlige sektor. Kontakt os og lad os sammen finde ud af, hvordan offentlig it skal se ud i fremtiden.

Lyder det interessant?

Tag en dialog med os, kontakt

Torben Iversen
M: 21 71 72 43
E: torben.iversen@cgi.com