Primære faneblade

Biobank

Stærkt grundlag for effektiv forskning

Som biobank er der en stor værdi i at have prøvedata samlet ét sted. Det skaber overblik over materiale og projekter og kan forbedre vigtig forskning.

Biobanksystemet fra CGI er ideelt til både små og mellemstore biobanker samt nationale forskningsbiobanker. Systemet centraliserer data og understøtter registrering, opbevaring og udlån af biologisk materiale.

Sikker registrering og opbevaring
Alt materiale registreres med en række ”stamdata” fx organisatorisk enhed, udtagningstidspunkt, organsystem og kobling til forskningsprojekter. På de enkelte prøvefraktioner anføres type, beholder, status, indfrysningsmetode m.m. Fraktionerne tilføres en 2D-label og placeres i en relevant fryseenhed.

De enkelte biobanker kan anvende deres egen klassifikation af opbevaringsenheder – fx fryser, rack, hylde, boks og rum. ID-labels kan udskrives til alle typer af opbevaringsenheder.

Standardiserede data af høj kvalitet
Biobanksystemet kan bruges til forskellige typer biologisk materiale og skaber en standardiseret registrering af prøver og prøvefraktioner. Med alle data samlet ét sted er der de bedste forudsætninger for sikker diagnostik og udtræk til forskningsprojekter.

Systemet understøtter kvalitetssikring og kan højne effektiviteten og kvaliteten af vigtig forskning. Der er godt overblik over mængden af indsamlet materiale, og data kan søges på tværs af patienter og prøver. Biobanksystemet er desuden integreret til CGI’s Patologisystem og LIMS (Laboratory Information Management System).

Systemet udspringer af godt fagligt samarbejde
CGI’s Biobanksystem kom til verden i et godt samarbejde mellem Dansk CancerBiobank og CGI, da de første kræftpakker så dagens lys. Vi opnår løbende større viden om området og sørger hele tiden for, at systemet understøtter nye krav fra brugerne.