Primary tabs

AS2007 - Styr socialområdets økonomi præcist

Ultimativt handler det om den enkelte borger. Hvilke ydelser modtager han eller hun? Hvad koster de? Hjælper de? Den viden gør det muligt at styre økonomien. Den viden gør det muligt at holde budgettet. Den viden gør det muligt at hjælpe borgeren bedst muligt inden for de økonomiske rammer.

AS2007 startede som en løsning til afregning af sociale ydelser i og mellem kommuner. Det er den stadig. Men den er også meget mere. I dag giver AS2007 økonomisk overblik og mulighed for budgetopfølgning. Og grundlag for statistik, ledelsesinformation og indberetning til Danmarks Statistik. Odense Kommune er blandt de 21 kommuner, som anvender AS2007. Her bliver samtlige omkostninger på området for socialt udsatte børn og unge lagt ind i AS2007, og økonomisk konsulent i Børne- og Familieafdelingen Helle Damgaard Pedersen svarer kort og kontant, når hun skal opsummere effekten af AS2007. - Vi holder budgettet.

Det resultat handler dog langtfra kun om økonomi. Det handler også om, at AS2007 bidrager til at skabe overblik over udgifter og indsatser – både de realiserede og disponerede – og dermed giver viden til at foretage de faglige prioriteringer, som sikrer, at budgettet bliver holdt. Som i mange andre kommuner får ledelsen sin information fra AS2007. Det er fx information om antal anbragte børn og pris, men det er også information om emner, der er særlig politisk fokus på. Fx hvor tidligt der sættes ind, og hvor tæt på det oprindelige hjem børnene bliver anbragt. Informationen bliver også brugt til at sætte måltal. Fx det ønskede antal plejeforældre frem for døgninstitutioner.

I driften er der fire funktionschefer, som hver måned modtager en oversigt over de igangværende aktiviteter i distriktet. Men – måske allervigtigst – får den enkelte socialrådgiver faste rapporter med sagsoversigter og omkostninger.