Primære faneblade

Power BI

Tal er sølv – data er guld

Mængden af data er eksploderet de seneste år. Men de mange data får først værdi, når de bliver omsat til konkret handling. Power BI fra Microsoft er et nemt og intuitivt redskab til at visualisere data fra mange kilder – så I kan træffe velinformerede beslutninger på fakta frem for mavefornemmelse.

Del dine data på farten

En af styrkerne ved Power BI er værktøjets intuitive brugergrænseflade. Med ’drag and drop’ er det nemt at indlæse og sortere data. Det er lige så hurtigt at publicere og dele visuelle rapporter og dashboards med dine kollegaer. De kan endda hente rapporterne direkte ned på deres mobiltelefoner eller tablets med den tilhørende Power BI-app.

Vi hjælper jer godt i gang med Power BI

Hvad vil I gerne vide? Hvornår jeres kunder er mest tilfredse? Hvordan I optimerer jeres svartider? Når I kender spørgsmålene, kan vi sammen finde og aktivt anvende de data, der giver svarene. Vi kan fx hjælpe jer med mere avancerede DAX-beregninger (Data Analysis Expression). Vi udarbejder gerne en konkret business case, afholder en Power BI-demonstration eller træner jer i brugen af Power BI.