Primære faneblade

Patologi

Digital patologi til fremtidens diagnosticering

Ny teknologi ændrer til stadighed måden at udføre patologi. Fjernrapportering og virtuel mikroskopi vil om få år indgå i laboratoriernes daglige rutiner. Digital patologi kan ophæve geografiske begrænsninger og effektivisere og fremme samarbejdet på tværs af afdelinger.

Sammen med kunder og brugere udvikler CGI løbende patologisystemet for at understøtte de nyeste metoder i laboratoriet. Automatisk kategorisering af prøver frigiver fx personale til højtspecialiserede analyseopgaver. Digitalisering sker ikke på en dag, men er en proces. CGI har været med på patologernes teknologiske rejse gennem de seneste 20 år.

Brugerne er i centrum for løsningen

It er først succesfuldt, når det bringer værdi til de brugere, der har fingrene i systemet dagligt. CGI har medarbejdere med erfaring fra den anden side af mikroskopet, og vi benytter den domæneviden til at optimere patologisystemet ud fra brugernes behov.

På brugermøder indgår vi i dialog med personalet på landets laboratorier. Vi præsenterer brugerne for de nyeste funktioner i patologisystemet og ser på de teknologiske landvindinger, der kan hjælpe her og nu – og dem, der bliver fremtidens løsninger. Virtuelle slides, Health Intelligence (BI) og dynamiske skemaer er nogle af tidens emner.

Vi binder patologidata sammen i Danmark

CGI’s patologisystem anvendes i dag på samtlige patologiafdelinger i Danmark. Systemet understøtter hele produktionsforløbet gennem laboratoriet fra rekvirering til svarafgivelse. Derudover indrapporterer patologiafdelingerne løbende til Patobank via patologisystemet. Dataene er af største vigtighed for diagnosticering, patientsikkerhed og forskning.