Primary tabs

ILS indkøbs- og logistiksystem er udviklet i samarbejde med de danske regioners indkøbsafdelinger og centrale og decentrale lagre og understøtter hele indkøbsprocessen og vareflow i forhold til udbuds- og aftalestyring, indkøb, varemodtagelse, varerekvirering, vareudlevering, lagerstyring, fakturabehandling, rapportering og statistik opfølgning.

Flere af systemets indkøbs- og logistikfunktioner betjenes afhængig af brugerrollen og arbejdsgangen fra en webgrænseflade eller fra mobile devices som fx mobiltelefoner og håndterminaler.

ILS BASIS

Via ILS Basis opretter og vedligeholder Indkøbskontorets personale stamdata på både leverandører og varer samt rekvirenter/kunder. Implementering af aftaler på vareniveau. Ligeledes understøttes automatisk fakturaregistrering.

ILS ONLINE

ILS Online er den regionale webindkøbsportal, som giver personalet let adgang til bestilling af varer og tjenesteydelser 24/7. Indkøbsportalen er også åben for bestilling af praksislæger og patienter med begrænset adgang.

ILS MOBILE

Med ILS Mobile kan personalet registrere et vareforbrug, bestille varer, varemodtage, udføre lagerkorrektioner og dokumentere på-plads-lægning med mobile enheder. ILS Mobile kan afvikles på iPhone docket i en professionel scanner eller på håndterminaler og til varemodtagelsen kan der printes labels på mobile printere. Arbejdsfunktionerne i ILS Mobile udføres typisk ved scanning af varestregkoder.

ILS@Home

ILS@Home er logistiksystemets borgervendte webshop, som giver mulighed for hjemmepatienter mulighed for at bestille visiterede varer 24/7. Ved at anvende velkendte e-handelsprocesser reduceres den faglige friktion og gør det nemt for borgeren at bestille de varer de har brug for.