Primære faneblade

Microsoft Dynamics AX - Finansielle services

Lad Dynamics AX håndtere væsentlige støtteprocesser i din daglige drift

CGI’s løsninger til den finansielle sektor henvender sig til banker, sparekasser, forsikringsselskaber, finansieringsselskaber, investeringsforeninger og kreditforeninger. Microsoft Dynamics AX er et standardsystem, som kan varetage vigtige støtteprocesser i den daglige drift, og som kan implementeres i sammenhæng med finansielle virksomheders dedikerede systemer.

Din virksomhed får:

  • Økonomistyring – med bogholderi med rapportering
  • Anlægsstyring – med mulighed for budgettering og afskrivning
  • Projektstyring – med integration til anlæg og økonomistyring 
  • Styring af intern logistik og indkøb – eventuelt via portaler
  • Håndtering af godkender-flow – i forbindelse med indscanning eller indlæsning af leverandørfakturaer
  • HRM – med mulighed for bl.a. en høj grad af selvbetjening, kursusadministration, fraværsstyring, måling af KPI'er og styring af rekruttering, medarbejderudvikling, kompetencer.