Primary tabs

Mængden af strukturerede, ustrukturerede, digitale og analoge informationer stiger hurtig. En myriade af alle slags forretningsmæssige oplysninger, hvad enten de er vigtige eller ikke vigtige, fortrolige eller offentlige, er tilgængelige i mange dokumentformater. Det kan være i form af tegninger, manualer, billeder, tilbud, Gantt-diagrammer, Office-dokumenter, notater, memoer, rapporter og emails.

HVORFOR AXTENSION® ENTERPRISE CONTENT MANAGEMENT?

Alle disse data anvendes i hele virksomheden, og den omfattende mangfoldighed af dokumenter gør, at effektiv dokumentstyring er en særdeles kompleks udfordring.

Dokumentstyringen i standard Dynamics AX 2009 og Dynamics AX 2012 er i mange situationer ikke i stand til at håndtere denne udfordring på en hensigtsmæssig måde. Derfor anbefaler vi vores Dynamics AX-kunder ECM til at bygge bro mellem denne ustrukturerede samling af dokumenter og det strukturerede miljø, der stilles til rådighed i Dynamics AX.

HVAD ER AXTENSION® ENTERPRISE CONTENT MANAGEMENT?

AXtension® Enterprise Content Management:

  • Er et tilkøb til Dynamics AX 2009 eller Dynamics AX 2012, der erstatter standard dokumenthåndtering i Dynamics AX med ECMdokumenthåndtering. ECM fungerer derfor alle de steder i Dynamics AX, hvor man kan vedhæfte dokumenter.
  • Udgør et fleksibelt link mellem strukturerede og ustrukturerede data og kan tilknyttes flere Dynamics AX records. For eksempel kan den samme tegning åbnes fra produkttabeller, en BOM-linje, produktionsordren og salgslinjen uden, at der ligger kopier spredt rundt flere steder.
  • Har funktioner til nemmere at overskue alle relaterede dokumenter uden at skulle navigere rundt i Dynamics AX for at få overblikket og finde dokumenterne.
  • Eliminerer behovet for at sende tegninger pr. e-mail eller i papirform. Du sender ganske enkelt et link til din partner eller kollega, og de kan derefter downloade og se den seneste version af produktinformationen.
  • Giver en række specifikke PDM-funktioner, som fx produktkategorisering, en godkendelsesprocedure og mulighed for preview.

Lyder det interessant?

Tag en dialog med os, kontakt:

Uffe Pallesen
Director
M: +45 52 18 53 35
E: uffe.pallesen@cgi.com