Primary tabs

Vidste du, at internationale banker dagligt udfører ca. 5-6 millioner betalinger – og at ca. 10 procent af disse udgør false positive alerts? Der er foretaget beregninger, der viser, at den gennemsnitlige omkostning pr manuelt behandlede transaktion er ca. US$35. For bankvirksomhederne er det en ressourcekrævende og omkostningstung proces at være compliant med gældende lovgivning – og langt de fleste banker ansætter flere og flere til deres AML/scannings afdeling.

CGI’s løsning, HotScan, skanner alle relevante betalinger og kundedata i realtid, sender notifikationer ved match mod watch lists og lever op til gældende regulativer. HotScan adskiller sig fra andre løsninger på markedet ved en markant reduktion af false positive alerts på op mod 50% procent.

Fordele med HotScan og CGI

  • Kåret som bedste løsning i kategorien ”Advanced Technology” i analysevirksomheden Celent’s rapport: Evaluating the vendor of watchlist and sanctions solutions
  • Vi har adskillige omfattende implementeringer med millioner af scannings (i realtid) og et endnu større antal kundeposter. HotScan er installeret i mere end 30 lande og filtrerer 64 procent af verdens valutareserve-handler
  • Er blevet tildelt ”SWIFTAlliance Add-on - stemplet” hvert år siden 2005
  • Benyttes af kommercielle banker, centralbanker, finansielle servicevirksomheder, payment bureauer, organisationer med ansvar for markedsinfrastruktur og andre virksomheder
  • CGI er betroet samarbejdspartner hos nogle af de største centralbanker i verden