Primary tabs

At outsource sammen med CGI handler om at bevare kontrollen. Som virksomhed kan man se frem til reducerede driftsomkostninger og lavere risici og samtidig få endnu bedre overskud til udvikling, strategi og ledelse.

Virksomhedsledere har konstant fokus på at tilpasse forretningen til nye markedsforhold. Der skal frigøres ledelsestid til forretningsudvikling – og forandringer skal kunne imødekommes hurtigt. CGI er blandt de førende leverandører inden for Infrastructure Outsourcing, Application Outsourcing og Business Process Services (BPS). Med vores it-outsourcingmodel står vi for driften, udviklingen og supporten samtidig med, at virksomheden har fuld kontrol over de strategiske it-funktioner.

Hvor meget ønsker I at outsource?

Hvilke dele af driften, der med fordel kan outsources, og hvordan det skal gøres, afhænger af den enkelte virksomheds situation og målsætning. Det er derfor, vi hos CGI tilbyder både fuld, horisontal, vertikal og selektiv outsourcing.

Fuld outsourcing

Ved fuld outsourcing overtager vi virksomhedens samlede it-drift, -udvikling og -support. I denne situation tilbyder vi at overtage og fastholde vores kunders medarbejdere. Ligesom alle andre ansatte i CGI kan de medarbejdere, vi overtager, se frem til en spændende karriere i en specialiseret it-virksomhed. Overtagelse af medarbejdere er med til at sikre driftsstabilitet og overførelse af viden fra aftalens første dag. Vi sikrer en tæt og transparent kommunikation med alle medarbejdere i løbet af processen og byder vores nye kolleger velkommen – bl.a. med muligheden for at blive aktionærer på fordelagtige vilkår.

Horisontal outsourcing

Ved horisontal outsourcing er der rig mulighed for at nyde godt af stordriftsfordele og best practices, idet et lag af it-infrastrukturen outsources. Vi kan fx håndtere en virksomheds Application Management, sikkerhed eller Infrastructure Management. Det har vi bl.a. gjort hos ISS i Norden, hvor CGI har overtaget serverdriften og leverer support på virksomhedens pc’er. Vi tilbyder desuden teknisk konsulentassistance i forbindelse med implementering af infrastruktur- og sikkerhedsløsninger og generel forretningsrådgivning.

Vertikal outsourcing

Ved vertikal outsourcing overtager vi det fulde ansvar for et forretningsområdes infrastruktur og drift. Vertikal outsourcing fører ofte til Business Process Services (BPS), hvor CGI overtager forretningsprocesser (fx afregning, fakturering og kundebetjening). Vi er markedsledende inden for håndtering af benzin- og loyalitetskort, ligesom vi har stor erfaring inden for End User Services. Fx har vi ansvaret for Statoils service desk, der servicerer 20.000 medarbejdere i 36 lande.   

Selektiv outsourcing

Ved selektiv outsourcing sendes specifikke funktioner eller arbejdsopgaver ”ud af huset” for at opnå ekspertise, der ikke i forvejen er til stede i virksomheden. Fordelene ved selektiv outsourcing er bl.a. større kontrol med omkostningerne og professionalisering af de udvalgte områder. Selektiv outsourcing hjælper vores kunder til at differentiere sig i markedet, idet de får adgang til CGI’s specialiserede viden og ydelser. 

Outsourcing bringer værdi til hele forretningen

Hvad enten vores kunder vælger fuld outsourcing eller en mere afgrænset outsourcing-aftale, er der stor værdi at hente. Vores gennemafprøvede it-outsourcingmodel sikrer

 • En gennemsnitlig besparelse på 20-25 %
 • Forudsigelige budgetter, gennemsigtighed og kontrol med omkostningerne
 • Gennemprøvede metoder, der forbedrer serviceleverancen, projektleverancen og produktiviteten
 • Optimal prissætning og langsigtede besparelser
 • Adgang til eksperter, der tilføjer værdi og stabilitet til driftsmiljøer
 • Mulighed for en kombination af medarbejdere offshore, nearshore og onshore – med en lokal projektleder som primær kontakt
 • En bred vifte af teknologi-, branche- og domæneekspertise
 • Placering af medarbejdere på projekter, der understøtter virksomhedens forretningsmål
 • Bedre muligheder for skalering af medarbejdere og ressourcer

Klare roller og sikre leverancer

Effektiv styring er nøglen til succes i enhver leverance. CGI’s model til it-outsourcing sikrer, at vores kunders it-prioriteter stemmer overens med deres forretningsstrategier. Modellen er baseret på tydelige roller og en klar ansvarsfordeling – og er langt mere omfattende end traditionelle management-modeller.

Leverancesikkerhed ligger os meget på sinde. Den klare fordeling af ansvar og roller betyder, at alle ved, hvad de står på mål for. Det gør det let at følge op og sikre, at alle milepæle i forbindelse med leverance, kvalitet og, ikke mindst, økonomi bliver overholdt.

CGI’s Outsourcing Services tilpasses den enkelte kundes specifikke situation. Vi kan levere efter ”blended delivery-modellen”, der kombinerer stærke kompetencer offshore, nearshore og onshore – altid med en lokal projektleder som primær kontakt. De enkelte services leveres i et tæt samarbejde mellem danske konsulenter og medarbejdere fra vores internationale kompetencecentre.

Vi tilpasser hver eneste outsourcing-aftale for at sikre, at vi imødekommer hver enkelt kundes forretningsmæssige og tekniske behov. Det gør vi ved at:

 • Sikre en fortrolig proces i tæt samarbejde mellem kundens ledelse og erfarne it-professionelle fra CGI . Vi bruger og analyserer tilgængelige finansielle og operationelle data fra kunden.
 • Foretage gennemgang af, hvordan it-organisationen er afstemt i forhold til forretningens forventninger til at opnå værdi gennem it.
 • Diskutere den foreslåede tilgang, it-organisationen og hvordan tilgangen skaber værdi og understøtter vækst ved at bidrage til en digital organisation.