Gennem årtier havde mainframe-computere noget nær monopol på tronen, når det gjaldt computerkraft til at håndtere millioner af transaktioner i store virksomheder. Den gængse opfattelse var, at mainframes var garanterne for stabilitet og driftssikkerhed i en grad hvor servere slet ...
Det behøver ikke være hverken svært eller tidskrævende at håndtere medarbejderes individuelle behov for pension og forsikringsdækning. CGI Virtual Assistant gør det nemt at opstille mål, følge op og vælge den helt rigtige dækning til hver medarbejders personlige situation. Også ...

Den finansielle sektor står over for udfordringer som nye forretningsmodeller og nye aktører i markedet. Det skiftende økosystem er med til at accelererer den hurtige digitale transformation af industrien.

Banker, forsikrings- og pensionsselskaber konkurrerer om kundeoplevelser og om at levere værdi til deres kunder. De skal kombinere viden om kunder, adfærdsmønstre og produkter for at optimere lønsomhed og skabe bedre kundeoplevelser.

Parallelt med dette har compliance-funktionerne et stort ansvar for at vurdere og kontrollere overholdelse af gældende lovgivning, markedsstandarder og interne regler. De virksomheder, der forudser og styrer løbende lovændringer, vil være bedre positioneret til at vokse rentabelt, mere fleksibelt og med langt mindre risici.

CGI hjælper med nye, digitale initiativer, som giver bedre kundeoplevelser og optimerer eller automatiserer drift og forretningsprocesser. Vi forstår nutiden, planlægger for fremtiden og udforsker nye muligheder.