Primære faneblade

Direkte kommunikation med din bank i Microsoft Dynamics AX

AMC Banking er et modul i Dynamics AX, der integrerer kommunikationen med din virksomheds bank direkte i Dynamics AX. Løsningen findes til mere end 400 banker verden over. AMC Consult har frigivet version 4 af AMC Banking til Dynamics AX 2012 og den nye Dynamics AX.

I den nye version findes en ny integration direkte til BankConnect, der åbner mulighed for, at betalinger kan godkendes direkte i Dynamics AX for de mere 70 danske banker, der er tilknyttet BankConnect. BankConnect bygger på XML ISO 20022-betalingsformatet (SEPA) og kan derfor bruges i hele Europa.

Dataflow til og fra Dynamics AX bygger på webservices, hvilket øger sikkerheden. Kommunikationen til bankerne kan foregå enten filbaseret eller som en host-to-host-løsning, afhængig af hvad den pågældende bank tilbyder.

Kræver et minimum af opsætning

Hvis din virksomhed ikke anvender AMC Banking-modulet i dag, kan det implementeres med et minimum af opsætning, idet det baserer sig på allerede eksisterende kreditor- og debitor-bankinformationer.

Med AMC Banking version 4 vil du opleve flere fordele i håndteringen af bank-kommunikationen:

  • Workflow-styret godkendelse ved ændring af modtagers bankkonti
  • Udbetalinger til debitorer
  • Betalingsforslag baseret på virksomhedens omkostninger ved anvendelse af forskellige banker og betalingstyper
  • Mulighed for opsætning af advisering baseret på den enkelte betalingsmodtagers krav
  • Mulighed for automatisk at sende e-mailadvisering til betalingsmodtager
  • Forbedrede auto-matchregler til udligning af bankens transaktioner med transaktionerne i Dynamics AX
  • Mulighed for tilpasning af auto-matchregler ved at definere specifikke søgestrenge
  • Mulighed for anvendelse af interimskonto
  • Modtagne betalinger kan opsplittes og bogføres på flere debitorer, hvis betalingen vedrører mere end én kunde. Kan fx anvendes, hvis virksomheden handler med indkøbsforeninger
  • Mulighed for samtidig afstemning af flere kontoudtog