Primære faneblade

Vores Shared Care-løsninger samler alle sundhedsdata ét sted. CGI CommunityCare360 er en platform, der skaber bedre og billigere patientforløb. Samtidig bliver patienten motiveret til at tage vare på egen sundhed og behandling. Løsningen samler patientdata og skaber det bedst mulige overblik for hospitalet, den praktiserende læge, kommunale omsorgsmedarbejdere, familiemedlemmer og ikke mindst borgeren selv. De får alle et hurtigt og overskueligt billede af behandlingen og aktuelle handlingsplaner.

CGI CommunityCare360 HealthCenter

Befolkningen lever længere. Kroniske diagnoser som KOL eller diabetes er en voksende post på det nationale sundhedsbudget. Samtidig bliver der færre hænder i form af behandlere i sundhedssektoren. Og det er ikke kun i Danmark, den udfordring vokser – mange lande står i samme situation. De kan få hjælp af CGI CommunityCare360 HealthCenter – en løsning fra CGI’s danske sundhedsfaglige team.

Kort om løsningen

 • En platform, der håndterer og kombinerer Shared Care ydelser, forløb og services  
 • En platform, der understøtter den løbende udvikling i moderne teknologier og sundhedsapplikationer
 • Muliggør én samlet planlægning og behandling for forskellige sundhedsprofessionelle
  og andre involverede på tværs af sektorer
 • Håndterer flere samtidige forløb og tager højde for komorbiditet
 • Sætter borgeren i stand til at varetage og deltage aktivt i egen sundhed og behandling
 • Muliggør proaktiv behandling og monitorering af patienter og forløb ved løbende tilstandsfeedback
 • Hjælper patienten til selv at indsamle data "on the fly"
 • Understøtter nationale og internationale standarder

 

CGI CommunityCare360 WorkforceCenter

Med CGI CommunityCare360 WorkforceCenter kan plejepersonalet bruge mere kvalitets tid sammen med patienterne - alt imens de kan opdatere patientoplysninger, mv. via mobil. 

Løsningen omfatter

 • Mobil og online planlægnings- og rapporteringsværktøj til plejepersonalet på farten
 • Giver plejepersonalet mere tid sammen med borgerne i deres eget hjem – op til 30%
 • Behov for plejepersonalet til at besøge kontoret kan reduceres med 70%