Varde Forsyning A/S bringer sig foran med MECOMS™

Er ambitionen at være et forsyningsselskab i vækst med styr på forbrugsafregning, benchmarking og fremtidsmuligheder, nytter det ikke at have et virksomhedssystem, som hører fortiden til. Den erkendelse kom Jørn Henrik Skrumsager hurtigt til, da han i november 2009 tiltrådte som økonomichef hos multiforsyningsselskabet Varde Forsyning A/S. Selskabet var blevet dannet ved kommunesammenlægningen i 2007, hvor 5 kommunale forsyninger blev lagt sammen og herefter selskabsudskilt som 6 aktieselskaber.

- Det gik hurtigt op for mig, at de basale ting, som jeg forventer af et professionelt finans- og afregningssystem, ikke blev indfriet, konstaterer Jørn Henrik Skrumsager og kommer med eksempler: - Det var tungt at arbejde med. Det kunne tage en uge at lave ledelsesrapportering, og hvis kundecentret ønskede en værdi, var det nødvendigt at bestille en rapport hos it-leverandøren. Desuden var styringen af debitorsaldi meget ufleksibel.

Jørn Henrik Skrumsager havde yderligere en udfordring: - Data, vi kunne trække ud én dag, kunne vi ikke trække ud dagen efter. De var ikke valide. Når man driver et forsyningsselskab og benchmarker sig mod andre i branchen, er det ikke godt nok, fastslår Jørn Henrik Skrumsager. I det hele taget understøttede den eksisterende løsning ikke Varde Forsyning A/S's vækststrategi, herunder at kunne stå for afregningsopgaven for de mindre lokale forsyningsselskaber.

Ønske om en standardløsning

Derfor var kravene til en ny løsning:

  • Standardløsning med integreret økonomi- og afregningssystem bygget på én database
  • Understøttelse af fjernaflæsning af vand og varme
  • Mulighed for udvikling af selvbetjeningsløsning på website og app
  • Stor udbredelse i forsyningsbranchen; ikke bare i Danmark, men også i andre europæiske lande
  • Efterlevelse af gældende dansk lovgivning og krav
  • Afregning af flere forsyningsarter, herunder vand, varme, spildevand og affald- og genbrugshåndtering
  • Skalerbarhed, så Varde Forsyning A/S kan afregne for andre forsyningsselskaber samt være gearet til fusion

- Kort sagt skulle løsningen være fremtidssikret, og dermed skulle vi op på en Microsoft Dynamics AX 2012 platform.
Desuden var det et krav, at løsningen blev leveret af en markedsledende it- og serviceleverandør med styrke til kontinuerligt
at sikre compliance med det danske marked, siger Jørn Henrik Skrumsager.