Primary tabs

LS NAV øger salget med 15% og sparer 20% ressourcer

Hvis kunderne får god service og gode tilbud, køber de mere. Og hvis man samtidig kan spare personaleressourcer, bliver bundlinjen endnu bedre.

Det gælder også rederiet DFDS, som har implementeret LS NAV til Microsoft Dynamics som Onboard Sales System på passager- og fragtskibe, der sejler til og fra Baltikum. Her varetager de al catering og retail om bord. Løsningen forventes også at blive implementeret på passagerog fragtskibe på Den engelske Kanal og på de velkendte ‘Oslobåde’.

Jørgen Svare, Senior Project Manager hos DFDS, forklarer baggrunden for valget af LS NAV.

- Vi var ikke tilfredse med vores gamle løsning. Der var problemer med integrationerne, og supporten var dårlig. Derfor valgte vi at få en ny løsning. Og det blev LS NAV fra CGI, fordi det er hele pakken med både catering, retail og tilhørende systemer i en integreret standardløsning.

Integreret løsning til det meste

Listen med forbedringer er lang: LS NAV er blevet integreret med økonomisystemet Visma – tidligere skulle data overføres manuelt. Lagerstyringen blevet automatiseret og integreret – førhen blev lageret styret i Excel-ark. I den sammenhæng er det nu også muligt at styre multibuy-kampagner, fx 3 varer til 2 varers pris, i LS NAV. Og Cash Management, herunder styring af penge om bord, penge til pengeskab og penge til bank, er en integreret del af LS NAV.

Apropos penge har CGI også stået for udviklingen og integrationen af et særkilt fiskalt modul, der i henhold til Litauisk lovgivning logger alle transaktioner, så myndighederne kan holde øje med afregningen af moms og afgifter. Desuden er blevet implementeret et modul til kontrol af moms og afgifter, så fartplanerne automatisk skifter afgifterne, så de passer med det farvand, som passager- og fragtskibet befinder sig i.

Om DFDS

DFDS er et nordeuropæisk linierederi med hovedkontor i København. DFDS’ rutenetværk omfatter fragtruter og kombinerede passager- og fragtruter. Hertil kommer egne salgsselskaber og havneterminaler til håndtering af fragt og passagerer.

Passageraktiviteterne varetages af DFDS Seaways. De vigtigste kundegrupper er Mini Cruise-passagerer, ferierejsende i egen bil, grupperejser samt transport- og konferencepassagerer. Hertil kommer fragtkunder. DFDS beskæftiger i alt ca. 6.300 medarbejdere og har en flåde på cirka 60 skibe.

DFDS blev stiftet i 1866 og er noteret på Københavns Fondsbørs.