Primary tabs

Danmark kaldes ikke ”Foreningsdanmark” for ingenting. Langt de fleste danskere er medlem af op til flere foreninger og organisationer – og mange af dem skifter arbejdsplads, telefonnummer, mail eller bopælsadresse med jævne mellemrum. Kontingenter reguleres, tillidshverv skifter ejermand m.v. Det kræver stort overblik og ikke mindst datadisciplin at administrere alle informationerne og sikre, at ingen data går tabt.

Mange foreninger og organisationer bruger derfor også uforholdsvis mange ressourcer på at opdatere stamdata, etablere kurser, arrangementer, opkrævninger og meget andet. At kunne håndtere oprettelser, ændringer og datavedligeholdelsen i almindelighed - hurtigt og effektivt - er derfor essentielt for en velfungerende administration af medlemmer.

Effektivt og fleksibelt medlemssystem

Medlemssystemet er designet til organisationer med mange medlemmer og derfor med et behov for styring af større datamængder samt optimering af de tilknyttede processer.