Integrer styring og dokumentation af indgangs- og proceskontrol i Microsoft Dynamics NAV og lad ERP-systemet i integration med kvalitetssystemet håndterer advisering af kontrol, beskrivelse af kontrollen og arkivering af dokumentation.

Virksomheden får mulighed for at pr. vare at angive om eller i hvilket omfang en vare skal kontrolleres ved varemodtagelse, ligesom der på tilsvarende vis kan opsættes regler for udtagelse af stikprøver i forbindelse med produktion af varen. Det er ikke længere op til medarbejderen at holde øje med kontrollen af en vare eller en fremstillingsproces. Det håndterer Microsoft Dynamics NAV.

Ved advisering om kontrol oprettes et inspektionskort, der dels informerer om inspektionen dels bliver det centrale opsamlingssted for resultater, kommentarer, link til billeder m.m. i inspektionsprocessen og danner i sidste ende dokumentation for at kontrollen er udført. Der er naturligvis også mulighed for manuelt at oprette og dokumentere en inspektion.

Med denne løsning får du

  • Dynamics NAV adviserer, når varer skal indgangskontrolleres
  • Dynamics NAV adviserer, når produktionsordre skal proceskontrolleres
  • Information til relevante medarbejdere, når fremstillingsprocesser skal kontrolleres
  • Dynamics NAV som centralt opsamlingssted for måleresultater, kommentarer m.v. for gennemført inspektionen
  • Indgangs- og proceskontrol, der er integreret til alle relevante bilag i Dynamics NAV