Payment Management fra Continia er et bankintegrationsmodul til Microsoft Dynamics NAV til håndtering af såvel inden- som udenlandske betalinger. Payment Management er det suverænt mest solgte tillægsprodukt til Microsoft Dynamics NAV og som tilbyder fuld integration til alle danske banker. Dermed er man uafhængig af bankvalg og kan også nemt og hurtigt skifte bankopsætning inde i Microsoft Dynamics NAV.

Tillægsmoduler

Payment Management kan udbygges således, at det understøtter endnu flere funktioner. Herunder blandt andet:

  • Bankafstemning: Få indlæst kontoudtog fra pengeinstituttets betalingssystem, samt automatisk afstemning af bankposter, dannelse af rente- og gebyrlinier m.m.
  • MT940: Få indlæst udenlandske bankkontoposter til videre bankkontoafstemning i Microsoft Dynamics NAV, hvis din udenlandske bank kan udlæse i MT940 formatet. Der kan være mindre tilpasningsbehov alt efter hvilken bank, du modtager kontoudtoget fra
  • Nemkonto: Brug et CPR-, CVR-, SE- eller P-nummer til overførsel af betalinger. Denne betalingsmetode udbydes pt. af KMD (for offentlige virksomheder) samt Danske Bank (både offentlige og private virksomheder).
  • Integration til svenske og norske banker: Få udlæst betalinger til BankGirot og PostGirot formaterne inklusive Total-IN, som anvendes af svenske banker. Til norske banker tilbyder vi integration via det lokale Telepay format.
  • Integration til SEPA: Sende betalinger i Euro fra banker i op til 32 lande. Modulet giver dig mulighed for at udføre de såkaldte SEPA Credit Transfer payments direkte fra Microsoft Dynamics NAV med Continia Payment Management.

Continia Payment Management er et alternativ til standardmodulet Betalingsstyring i Microsoft Dynamics NAV.

Læs mere på continia.com