Med dette modul kan du foretage budgetlægning direkte i NaviStat.

Formålet med modulet er

  • at flytte budgetlægningen fra eksterne systemer til NaviStat således, at der er umiddelbar og tidstro sammenlignelighed mellem budget og driftsregnskab
  • at fjerne ekstra arbejdsgange ved udveksling af data mellem NaviStat og eksterne systemer
  • at forenkle indtastning af bidrag til budgetterne
  • at de enkelte bidragydere kun præsenteres for relevante indtastningsmuligheder
  • at lette konsolidering af delbudgetter til område- og koncernbudgetter.

Modulet bygger i høj grad på anvendelse af opsætninger, der administreres af den enkelte institution og er delt op i følgende dele:

  • opsætning og vedligeholdelse af globale opsætninger
  • opsætning og vedligeholdelse af afdelingsbestemte opsætninger
  • generering og indtastning af budgetdata.

Modulet er indrettet således, at brugerne kun har adgang til at se og rette de budgetter, der hører til egen afdeling. Økonomiafdelingen har dog mulighed for at tilgå alle budgetter.