Primary tabs

Implementeringen af EU’s nye toldkodeks, fra 1. maj 2016 og frem til 2021, skaber udfordringer og stiller nye krav til erhvervslivet. Praktisk håndtering af de nye regler betyder betragtelige investeringer i system- og procesændringer.

Med CGI og LTS sikrer du din virksomhed en gnidningsfri indførelse af det nye toldkodeks

Logistics Trading Services (LTS) er en cloud-baseret standardløsning til håndtering af toldprocesser i forbindelse med ind- og udførsel af varer samt anvendelse af toldoplag. Løsningen understøtter hele toldprocessen, fra import fra lande uden for EU, over toldoplagsregnskab, og til salg/re-eksport til lande inden for eller uden for EU.

LTS har følgende karakteristika:

• Via et simpelt XML-baseret interface til dine kunders ERP-systemer overføres det nødvendige datagrundlag til/fra LTS
• LTS’ brugergrænseflade giver herefter adgang til automatiserede processer for Inbound og Outbound toldprocesser samt toldoplag
• Reports-modul indeholder prædefinerede rapporter og kan anvendes til generering af import- og eksportdokumenter
• LTS består af flere moduler

Læs meget mere på nedenstående factsheet.