Biobank

ET FUNDAMENT FOR EFFEKTIV FORSKNING

CGI står bag biobankerne i samarbejde med Regionernes Bio- og Genombank under Danske Regioner. Sikker registrering, opbevaring og udlån af biologiske prøver skaber fundamentet for den forskning, som er vigtig for danskernes sundhed og en effektiv sundhedssektor

En biobank samler alle prøver ét sted og skaber overblik over materialer og projekter til gavn for den enkelte patient såvel som vigtig forskning.

CGI's danske sundhedsfaglige eksperter og specialister i sundheds-it har udviklet en unik, effektiv løsning, som bruges i alle Danmarks regioner til at drive en række biobanker med forskellige typer biologiske prøver og sygdomsområder.

Sikker registrering og opbevaring
Alle prøver bliver registreret med en række stamdata som fx organisatorisk enhed, udtagningstidspunkt, organsystem og kobling til forskningsprojekter.
De enkelte prøvefraktioner får anført type, beholder, status, indfrysningsmetode m.m., får en 2D-label og bliver placeret i en relevant fryseenhed.

Systemet er fleksibelt, skalerbart og nemt at tilpasse specifikke behov. For eksempel kan hver enkelt biobank anvende sin egen klassifikation af opbevaringsenheder – fx fryser, rack, hylde, boks og rum. Desuden kan systemet udskrive ID-labels til alle typer af opbevaringsenheder.

Standardiserede data af høj kvalitet
CGI's biobankløsning er med til at sikre kvaliteten af data og hjælper med at øge effektiviteten og kvaliteten af vigtig forskning. Biobanken giver fuldt overblik over mængden af indsamlet materiale, og forskere kan søge data på tværs af patienter og prøver. Det giver optimale forudsætninger for sikker diagnostik og udtræk til forskningsprojekter.

Løsningen er integreret til til CGI's Patologisystem, som anvendes i alle fem danske regioner og på private laboratorier og hospitalslaboratorier i og uden for Danmark.

CGI's biobankløsning blev oprindeligt skabt i et tæt samarbejde mellem Dansk CancerBiobank og CGI i Danmark, da de første kræftpakker så dagens lys. Siden har vi konstant forbedret, fornyet og forfinet løsningen, så den altid understøtter nye krav og skaber nye muligheder i takt med at verden og teknologien udvikler sig.